sprendimas

sprendimas
sprendimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mąstymo procesas, kai ieškoma atsakymo į teorinį ar praktinį uždavinį, problemą. Esama skirtumų tarp uždavinio ir problemos sprendimo, nes jų vidinė sandara kitokia. Sprendimo procesą sudaro šie etapai: 1) pasirengimas; 2) ieškojimas; 3) radimas; 4) patikrinimas. Rengiantis spręsti uždavinį ar problemą, įsisąmoninamas klausimas, numatoma jo sprendimo strategija (keliama hipotezė, svarstoma, ką pirmiau, ką paskiau daryti, prisimenami panašūs sprendimo variantai, atgaminama, parengiama reikiama medžiaga, apgalvojama, kaip spręsti, atrenkamos priemonės). Ieškant sprendimo: 1) deduktyviai ar induktyviai protaujama (kai reikia gauti sprendinį (išvadą) loginiu protavimu); 2) naudojamas mėginimų ir klaidų būdas; 3) pasitelkiamas algoritminis mąstymas; 4) pasitelkiamas heuristinis mąstymas; 5) pasitelkiamas probleminis mąstymas. Ieškant atsakymo, randant sprendimą, teoriškai ar praktiškai nustatomas teiginių ryšys, trūkstami komponentai, tikrinamos hipotezės (vienos priimamos, kitos atmetamos). Kartais po ilgesnio mąstymo ir praktinio darbo sprendinys įžvelgiamas staiga. Rastas sprendimas tikrinamas įvairiais būdais: atvirkštiniu, analoginiu, sprendžiant sudėtingesnius uždavinius ir problemas, diegiant jį į praktiką. atitikmenys: angl. problem solving vok. Urteilsbildung rus. решение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sprendimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinės veiklos aplinkybes, sportininko elgsenos normas, užsibrėžtą tikslą labiausiai atitinkančių veiksmų pasirinkimas. Sprendimas yra tarpinis veiksmas tarp mąstymo ir judėjimo veiklos.… …   Sporto terminų žodynas

  • sprendimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. decision; solution; solving vok. Entscheidung, f; Lösen, n; Lösung, f rus. процесс решения, m; решение, n pranc. résolution, f; solution, n …   Automatikos terminų žodynas

  • sprendimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. solution vok. Lösung, f rus. решение, n pranc. solution, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sprendimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mąstymo vyksmas, kuriuo ieškoma atsako į teorinį ar praktinį uždavinį, problemą. atitikmenys: angl. decision; problem solving vok. Beschluss, m; Entscheidung, f; Urteil, n rus. решение …   Sporto terminų žodynas

  • sprendimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Trenerio valdymo funkcija – žodinis arba raštiškas nurodymas sportininkui, komandai vienaip ar kitaip veikti. Treneris gali priimti ↑taktinius, ↑operatyviuosius ir ↑strateginius sprendimus.… …   Sporto terminų žodynas

  • sprendimas — 1 sprendìmas sm. (2) Rtr, Š, sprendimas (1) K.Būg; L 1. NdŽ, DŽ → 1 spręsti 1: Visoks sprendimas neištyrus dalyko yra sprendimas netikęs, yra niekam vertas, vėjais nueina Blv. Bylos sprendìmas už akių BŽ161. Dar vienas sprendìmas, ir dvaras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sprendimas grąžinti į užsienio valstybę — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad užsieniečio buvimas ar gyvenimas Lietuvos Respublikoje yra neteisėtas, ir jam nustatoma prievolė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sprendimas išsiųsti iš Lietuvos Respublikos — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad užsieniečio buvimas ar gyvenimas Lietuvos Respublikoje yra neteisėtas, o kompetentingai institucijai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sprendimas dėl kardomosios priemonės — statusas Aprobuotas sritis Teisė apibrėžtis Baudžiamojo proceso metu priimtas sprendimas, kuriuo kaip įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo suėmimo (kardomojo kalinimo) alternatyva taikomas vienas ar keli šių įpareigojimų ir (ar) draudimų: 1)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės — statusas Aprobuotas sritis Teisė apibrėžtis Baudžiamojo proceso metu teismo priimtas galutinis nuosprendis ar kitas sprendimas, kuriuo nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausmė ar kita priemonė, susijusi su terminuotu ar neterminuotu laisvės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”